Villkor

Allmänna villkor, www.krogarnasjulbord.se

Priser – Alla priser är i SEK inklusive som högst 25% moms och lägst 6% moms. De olika moms-satserna redovisas tydlig i vår produktlista. Priset som gäller är det som anges i en av oss skickad orderbekräftelse efter att du som kund har gjort din beställning. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel

Vi förbehåller oss rätten att prisjustera våra artiklar vid order med anledning av motsvarande justeringar från våra leverantörer. Reservation för uppenbara tekniska felprissättningar!

IP-nummer – Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning. Tomhugo AB behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Bekräftelse – När vi mottagit din beställning skickar vi dig snarast en orderbekräftelse per e-post med information om din beställning. Det är viktigt att du läser och sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med vår kundtjänst. info@krogarnasjulbord.se

Betalning – Privatperson – Efter genomförd beställning får du en bokningsbekräftelse via mail. Ta med denna som biljett och betala på plats vid ankomst under arrangemangsdatum.

Betalning – Företag – Faktura - Fakturering sker samtidigt som beställd ordet bekräftas. Slutgiltig bekräftelse sker 14 dagar innan arrangemangs-datumet.

Påminnelseavgift och dröjsmålsränta - Dröjsmålsränta debiteras ej. Om betalning för en beställning uteblir avslutas bokningen automatiskt efter 2 veckor. Påminnelse skickas ut till Kund via e-post till den adress som Kund angivit.

Ändringar – Eventuella ändringar på lagd order görs först och främst via vår telefon-kundtjänst som ni finner under ”kontakt” på vår hemsida. Alla ändringar skall bekräftas av någon av våra handläggare via mail för att ses som giltig. Ändringar sker senast 14 dagar innan arrangemangsdatum.

Ångerrätt
Alla ändringar av beställningar skall anmälas i förväg via telefon, fax eller e-post, och vara bekräftad av någon av våra handläggare senast 14 dagar innan arrangemangs-datum.

Kund & Personuppgifter
För att registrera dig och handla hos oss måste du ange uppgifter i samtliga fält som är obligatoriska vid kundregistrering. De uppgifter som du lämnar till oss används för orderhantering, fakturering, information, marknadsföring och annat som syftar till vår tjänst.

Force Majeure – Tomhugo AB är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, kaotiska väderförhållanden, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Förbehåll – Tomhugo AB reserverar sig för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll.

Cookies
Tomhugo AB, här genom ”www.krogarnasjulbord.se” använder sig av cookies.
När du går in på vår hemsida godkänner du att vi placerar cookies på din dator (eller den utrustning du använder). En cookie är en liten textfil som lagras på din hårddisk av den webbsida som du besöker. Textfilen innehåller information och används bland annat för att göra webbsidan lättare att använda för besökarna.

Övrigt

1. Tomhugo AB behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen. För att värna om personlig integritet lämnas personuppgifter inte ut till extern part. Undantag till detta görs om Kund har brutit mot villkoren i detta avtal eller om myndighet begär detta med stöd i svensk lagstiftning. Som personuppgiftsbiträde hanterar Tomhugo personuppgifter i enlighet med instruktioner från Kund. Tomhugo vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter.

2. Respektive part i detta avtal ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för avtalets slutande och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.